Vstopnica

Veljavnost

Cena

FITNES

Vpisnina in članarina

 GRATIS

Enkratni vstop

1 vstop

8 €

Šolarji, dijaki in študentje do 27 let

1 vstop

4 €

Tedenska

7 dni

15 €

Polmesečna

15 dni

25 €

Mesečna

30 dni

45 €

Mesečna šolarji in dijaki do 20 let

30 dni

35 €

Trimesečna

90 dni

120 €

Šestmesečna

183 dni

225 €

Letna

365 dni

405 €