Vstopnica

Veljavnost

Cena

FITNES

Vpisnina in članarina

 GRATIS

Enkratni vstop

1 vstop

9 €

Šolarji, dijaki in študentje do 27 let

1 vstop

5 €

Tedenska

7 dni

18 €

Polmesečna

15 dni

30 €

Mesečna

30 dni

50 €

Mesečna šolarji in dijaki do 20 let

30 dni

40 €

Trimesečna

90 dni

130 €

Šestmesečna

183 dni

240 €

Letna

365 dni

430 €